Momsfradrag på sponsorat, sponsorbidrag, mv.

Sponsorater og sponsorbidrag indeholder til tider tillægsydelser, såsom billetter, særforestillinger mv, og når man skal vide, om man har momsfradrag for omkostning til sponsorat bliver det centralt både om sponsoratet indeholde sådanne tillægsydelser, og hvem der i givet fald benytter tillægsydelserne. Selv hvis der ikke er tillægsydelser tilknyttet sponsoratet, skal andre betingelser være opfyldt for at det giver fuldt momsfradrag. Se mere på momsguide.dk