Momsfradrag på mad, restaurant, bespisning og fortæring

Denne kategori er en af de mest komplicerede i momslovgivningen. For at vurdere momsfradraget skal du først tage stilling til hvor maden mv. er blevet fortæret. I dette ligger at det skal vurderes om dette er på en restaurant/cafe, hjemme hos en medarbejder, på gaden eller i virksomhedens lokaler. Alt efter hvor dette er vil der være yderligere overvejelser der skal gøres. Fx hvis maden mv. er fortæret i virksomhedens lokaler skal man være opmærksom på at der er forskel på momsfradraget alt efter om fortæringen er sket i forbindelse med generalforsamling, bestyrelsesmøder, receptioner, jubilæer, møder, sociale arrangementer, overarbejde eller kurser. Heldigvis er der hjælp at hente i vores momsguide, så du ikke behøver at kende alle de besværlige regler.